Teknisk ledning enligt Bactoforce

1-TRM-52077193Som teknisk chef ansvarar du för implementeringen av nya investeringar och det kontinuerliga tekniska underhållet av produktlinjer i din anläggning. Du är införstådd med att det skick din produktionsutrustning är i är avgörande och att förebyggande underhåll är kostnadseffektivt i det långa loppet.

Vi märker mer och mer att professionella företag kräver inspektioner och dokumentation på kvalitet och kondition hos produktionsutrustningen.


Risker med felaktig design och konstruktion
Till och med små defekter i design eller konstruktion kan medföra allvarliga mikrobiologiska risker, som resulterar i att sjukdomsalstrande mikroorganismer kan växa till och orsaka problem som till sist leder till produktionsstillestånd. Sprickor i tankar, dåliga svetsfogar i rörledningar eller defekter i CIP-utrusning är exempel på defekter som kan undvikas när ny utrustning ska installeras.

Från tidig identifiering till prevention
Din installation måste vara i perfekt skick när den är klar för att stämma med dina kvalitetskrav och måste så förbli efter omfattande användning.
Våra inspektionsrapporter visar dig tillståndet hos din processlinje – från anläggningsacceptans av den nya utrustningen och genom hela dess livstid. Med hjälp av dessa rapporter kan du reagera på svagheter som uppstår med tiden på grund av slitage. Tack vare våra förebyggande inspektioner kan du få eventuella defekter reparerade i samband med planerat underhåll, vilket håller kostnaderna nere och ökar medvetenheten

Vad Bactoforce kan göra för dig
Bactoforce blir regelbundet inkallat av företag för att inspektera och identifiera defekter i processutrustningen och status för CIP-rengöringen, både i nyinstallerad utrustning och linjer som är i drift.
Som teknisk chef använder du Bactoforces inspektioner som ett verktyg för att få information om tillståndet hos din produktionslinje. Du använder våra rapporter för att kommunicera med ditt underhållsteam, din utrustningsleverantör och din leverantör av rengöringsmedel.
Du använder Bactoforce för att identifiera risker och minska kostnader.

Kontakta oss
Om du vill veta mer om valideringen av produktionsprocesser via inspektion, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>

Vilka tjänster kan vara av intresse för er?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-validering >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>