Kvalitetsarbete enligt Bactoforce

1-QRM-49702618Som kvalitetschef är det ditt ansvar att säkerställa att produkten som lämnar anläggningen är säker och uppfyller alla kvalitetskrav. Internationella kvalitetsnormer – t.ex. BRC och ISO22000 – kräver i allt högre omfattning identifiering och dokumentation av kritiska punkter och svagheter i produktionsprocessen. Bactoforce arbetar med beprövade metoder åt ledande varumärken i livsmedelsbranschen. Alla inspektioner är väldokumenterade och finns tillgängliga online via vårt innovativa rapporteringssystem R-Force.


Potentiella problem
Så snart ett kvalitetsproblem visar sig, är de potentiella konsekvenserna välkända: stilleståndstid, produktionsförlust, försenade leveranser, skadad image, etc., och det är därför av största vikt att man snabbt identifierar roten till det onda och vidtar rätt åtgärder. Och när ett problem orsakas av:

– krackelering eller småhål i tankar,
– korskontaminering i värmeväxlare,
– dåligt gjorda svetsarbeten, eller
– mekaniska defekter i CIP-systemet,

då behövs en flexibel felfinnare med den rätta erfarenheten och verktyg på plats.

Förlita dig på prevention och dokumentation
Konstruktionsfel, slitage och andra defekter kan lätt medföra oväntade mikrobiologiska risker. Vi på Bactoforce arbetar tillsammans med några av de ledande varumärkena i livsmedelsbranschen för att förebygga kvalitetsproblem som uppstår p.g.a. defekter i processutrustningen. Våra kunder använder sig av våra inspektioner och rapporter i sitt kvalitetshanteringssystem som dokumentation gentemot interna och externa kvalitetsgranskningar.

En säker produktionsprocess börjar med …

Bactoforce vet av egen erfarenhet att en säker produktionsprocess börjar med en validerad och i förebyggande syfte inspekterad produktionslinje. Med hjälp av de allra bästa inspektionsmetoderna kan vi i god tid peka på defekter i produktionsprocessen, t.o.m. innan labbet upptäcker problem med slutprodukten. Du får därför tid på dig att vidta effektiva åtgärder. Våra inspektionsrapporter kan också användas för interna och externa granskningar.

Kontakta oss
Om du vill veta mer om valideringen av produktionsprocesser eller våra möjligheter till strukturella inspektioner, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>

Vilka tjänster kan vara av intresse för er?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-validering >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>