Övergripande verksamhetsledning enligt Bactoforce

1-GRM-2660096Som chef med övergripande verksamhetsansvar arbetar du med slutproduktens kvalitet (livsmedelssäkerhet), produktionseffektivitet och kostnadskontroll. Genom att identifiera och hantera risker i produktionslinjen säkrar du varumärket och ger det ökat värde i kundens ögon. Genom att arbeta förebyggande med Bactoforce lyckas du bättre i det långa loppet, på alla tre punkterna. Och skulle det uppstå ett nödläge kan Bactoforce hantera den kritiska svarstiden och är flexibla för att minimera stilleståndstiden och produktionsförluster


Potentiella problem
När defekter i din processutrustning visar sig i form av kvalitetsproblem med produkten, krävs det att orsakerna snabbt identifieras för att undvika stilleståndstid och produktionsförlust, och för att minska problem i logistikkedjan.
Vi på Bactoforce fokuserar på att identifiera mikrobiologiska risker som uppstår p.g.a.:

– krackelering eller småhål i tankar,
– korskontaminering i värmeväxlare,
– dåligt gjorda svetsarbeten, eller
– mekaniska defekter i CIP-systemet.

Tänk gärna över kostnaderna för att tackla kvalitetsrelaterade oplanerade stillestånd jämfört med kostnaderna för regelbundna förebyggande inspektioner.

Regelbundna inspektioner underlättar
Resultaten av våra inspektioner ger dig insyn i underhållsstatus hos din produktionsprocess. Med hjälp av Bactoforces inspektörer och våra detaljerade rapporter hålls du uppdaterad om tillståndet för de kritiska delarna av din produktionslinje. På basis av tillgängliga data kan du använda din budget på ett överlagt och kostnadseffektivt sätt och du minskar risken att stå inför oförutsedda utgifter.

Kontakta oss
Om du vill veta mer om våra möjligheter till strukturella inspektioner, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>

Vilka tjänster kan vara av intresse för er?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-validering >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>