Dina behov

1-TRM-2673Att sätta på plats, styra och underhålla en produktionslinje eller process som måste vara 100 % säker och i drift varje dag är komplext. Mikrobiologiska risker orsakade av defekter eller otillräcklig rengöring är väl vad du minst behöver när det gäller livsmedelssäkerhet. Bactoforce är ett erfaret, oberoende inspektionsföretag med inriktning på produktionsutrustning som till exempel tankar, spraytorn, värmeväxlare, rörledningar och öppna ytor.


validate_prevent_manageVår förebyggande approach
Våra 20 års erfarenhet av att arbeta mot några av världens ledande livsmedelsvarumärken har lärt oss att förebyggande inspektioner är en förutsättning för säker produktion. Minska kostnader, stilleståndstid och risk för produktkontaminering: låt Bactoforce inspektera din produktionslinje.

När man talar i termer av säker produktionsmiljö, måste man försäkra sig om att de förebyggande åtgärderna omfattar hela logistikkedjan. Vilka risker kan du stöta på i processlinjen? Bactoforce kan hjälpa dig att:

1. Validera – acceptanstest för nya installationer
2. Förebygga – inspektion av processlinjen med jämna mellanrum
3. Problemhantering – hålla stilleståndstiden nere när det uppstår problem

Vår vision
Upptäck vad Bactoforce kan bidra med när det gäller säkerheten hos ditt företags produktionsprocess, slutprodukt och kunder. Välj expertområde här nedan och bekanta dig med vår vision för validering, åtgärder och management.

Teknisk ledning >>
Kvalitetshantering >>
Övergripande verksamhetsledning >>