TankSafe

2-icon-TankSafeTankSafe är vår inspektionsmetod för att upptäcka defekter i lagringstankar, spraytorn och andra vätskebehållare. Defekter som t.ex. sprickor, krackelering och korrosion kan utvecklas till mikrobiologiska ”nästen” där mikroorganismer fritt kan frodas på organiska ämnen som finns kvar i sprickor. TankSafe-inspektionen innefattar också en mätning av effektiviteten hos CIP-rengöringen.


TANKSAFETankSafe: acceptanstest eller förebyggande åtgärd
Det är vår erfarenhet att defekter i tankar, spraytorn och andra vätskebehållare kan inträffa redan under tillverkningsfasen och sedan under tankens hela livstid – på grund av den mänskliga faktorn eller normalt slitage. Genom att använda dig av Bactoforces TankSafe-inspektioner för att göra ett acceptanstest av anläggningen, eller som förbyggande åtgärd när anläggningen är i drift, kan du bedöma status hos underhållet av dina behållare och därmed undvika mikrobiologiska risker.

Vår metod avslöjar dessutom mekaniska defekter hos ditt CIP-system som medför otillräcklig rengöring. Bactoforce har den utrustning, expertis och erfarenhet som behövs för att inspektera tankar i alla utföranden och storlekar i livsmedels- och biokemibranschen.

Vår metod
TankSafe är en metod som ger en tydlig bild av tillståndet hos lagringstanken. Vi sprayar tanken med ett flytande spårämne (Bactotracer), som har testats och godkänts för användning i livsmedelsbranschen. Denna vätska hittar in i de allra minsta krackeleringar och sprickor, och blir sedan fluorescerande under UV-ljus. Tack vare denna metod kan Bactoforce inspektera hela tankens yta snabbt och effektivt.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspektionsmetod
icon_service_01
Användning
 • En beprövad metod
 • Hela ytan inspekteras
 • Byggnadsställningar behövs inte
 • Icke-destruktiv testmetod
 • Lagringstankar, spraytorn och andra vätskebehållare i alla storlekar
 • Passar för segmentet flytande livsmedel
 • Från anskaffning till slutprodukt
icon_service_02
Inspektion för
icon_service_04
Rapportering
 • Sprickor och krackelering
 • Biofilm
 • Läckor
 • Korrosion
 • Omfattande beskrivning, inklusive bilder
 • Specifik rådgivning och rekommendationer
 • Rapporter kan göras tillgängliga för internt bruk via R-Force

Kontakta oss
Om du vill veta mer om TankSafe, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>