Riboflavintest

2-icon-CIP-validationNär man arbetar med slutna och automatiserade processlinjer är ett välfungerande CIP-rengöringssystem avgörande för kvalitetsarbetet i produktionen. Validering av CIP-installationen grundas ofta på analys av CIP-vätskan. Bactoforces inspektioner kan utnyttjas som ett komplement till detta genom att identifiera den underliggande orsaken till eventuella avvikelser som avslöjas i analysen.


CIP-validationValidera dina installationer
Bactoforce inspekterar och validerar CIP-rengöringen med visuell inspektion av tankar, rörledningar, ytor, etc. Fördelen med visuell inspektion är att den avslöjar ytor som den automatiska rengöringen inte når. Den påvisar biofilm i tankar eller rester/fällningar i rörledningar, vilket ofta orsakas av mekaniska defekter i CIP-systemet (t.ex. en defekt turbin) eller designfel (t.ex. igensatta rör).

Vår arbetsmetod
Våra inspektioner kan utföras förebyggande i kombination med andra inspektioner som t.ex. TankSafe eller PipeSafe till mycket ringa extraarbete (stilleståndstid) och kostnad. Sådana förebyggande inspektioner kan vara en del av ditt kvalitetsarbete.
Skulle dina egna kvalitetskontroller ha visat på mikrobiologiska problem, är dessa inspektioner praktiska för att identifiera och isolera grundorsaken till dessa i kombination med andra åtgärder.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspektionsmetod
icon_service_01
Användning
 • Videoendoskopi
 • UV-ljus
 • Tankar
 • Rörledningssystem
 • Öppna ytor
icon_service_02
Inspektion för
icon_service_04
Rapportering
 • Biofilm på tankväggar
 • Rester/fällningar i rörledningar
 • Mekaniska defekter i CIP-system
 • Designfel som leder till låg renhetsnivå (EHEDG)
 • Omfattande beskrivning, inklusive bilder
 • Specifik rådgivning och rekommendationer
 • Rapporter kan göras tillgängliga för internt bruk via R-Force

Kontakta oss
Om du vill veta mer om Riboflavintest, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>