PipeSafe

2-icon-PipeSafeUndermåliga svetsfogar, sprickor och krackeleringar och andra defekter som förblir oupptäckta i rörledningssystem, nya såväl som de som är i drift, utgör en stor hygienrisk i processinstallationer. PipeSafe är vår inspektionsmetod för att med hjälp av videoendoskopi upptäcka dåliga svetsfogar, avlagringar och rengöringsproblem i rörledningar.


PIPESAFEValidera ditt rörledningssystem
PipeSafe används huvudsakligen vid inspektion av svetsfogar för validering av nyinstallerade rörledningssystem så att man ska kunna vara absolut säker på att svetsningen är perfekt utförd och att alla rör är sammanfogade på bästa sätt. Inspektionen kan också användas förebyggande för att få en hygienstatus eller som en del av felfinnande inspektion. På så sätt kan du få en bild av dina (mikrobiologiska) risker innan produktionen startas.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspektionsmetod
icon_service_01
Användning
 • Högteknologisk utrustning för videoendoskopi
 • Inspektion av svetsfogar enligt EN/ISO-normerna och god yrkessed
 • Inspektion med hjälp av UV-ljus för att avslöja rester/fällningar och biofilm
 • Rörledningssystem
 • Mätutrustning inuti rörledningssystemen
 • Komplexa konstruktioner
icon_service_02
Inspektion för
icon_service_04
Rapportering
 • Svetsfogar
 • Packningar
 • Skuggor
 • Korrosion
 • Rester/fällningar
 • Biofilm
 • Omfattande beskrivning, inklusive bilder
 • Specifik rådgivning och rekommendationer
 • Rapporter kan göras tillgängliga för internt bruk via R-Force

Kontakta oss
Om du vill veta mer om PipeSafe, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>