PastSafe

2-icon-PastSafeNär det gäller att höja livsmedelssäkerheten i livsmedelsbranschen, spelar värmeväxlare en viktig roll. Men på grund av slitage hos plattor och packningar är också utrustningen själv en källa till problem med produktens kvalitet, problem som kan uppstå på grund av korskontaminering. Att inspektera och identifiera defekter i värmeväxlaren är ofta mödosamt och oprecist samt medför risk för att utrustningen skadas. Med Bactoforces patenterade inspektionsmetod PastSafe kan du minska stilleståndstiden och få ett tillförlitligt test av din värmeväxlare utan att öppna den.


Vår unika inspektionsmetod
Bactoforce har utvecklat och patenterat en metod att inspektera värmeväxlare med avseende på defekter på plats i slutet tillstånd för att lokalisera dessa defekter mycket precist och snabbt. Genom att pumpa en fluorescerande vätska (testad och godkänd för livsmedelsbranschen) genom värmeväxlaren, simulerar vi produktionssituationen och kan upptäcka eventuella sprickor så små som 2 my. Genom att köra förloppet omvänt kan vi identifiera sprickor som annars skulle varit “stängda” på grund av trycket mot plåten. Vi identifierar dessutom läckor i packningar med visuell inspektion med hjälp av UV-ljus.
Denna metod är den bästa i sitt slag med avseende på exakthet, kortare stilleståndstid och undvikande av onödig risk för skada på plattor och packningar.

Tryck och temperatur
I kombination med inspektionen av värmeväxlare kan våra Bactoforce-inspektörer monitorera hålltiderna för värmebehandling av din pastöriserings- och UHT-apparatur. De kan också genomföra videoendoskopi av hållarcell. Parametrar som tryck och temperatur fångas mycket exakt, och därmed kontrolleras mikrobiologiska risker förebyggande.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspektionsmetod
icon_service_01
Användning
 • En unik, patenterad teknik
 • Snabb och exakt
 • Värmeväxlaren behöver inte öppnas
 • Inspektion från bägge sidor
 • Plattvärmeväxlare
 • Tubvärmeväxlare
icon_service_02
Inspektion för
icon_service_04
Rapportering
 • Sprickor och krackelering
 • Utvändiga läckor
 • Utslitna packningar
 • Hålltid
 • Omfattande beskrivning, inklusive bilder
 • Specifik rådgivning och rekommendationer
 • Rapporter kan göras tillgängliga för internt bruk via R-Force
 • Defektlokalisering

Kontakta oss
Om du vill veta mer om PastSafe, kontakta oss gärna för ett informellt möte>>