HygieneSafe

2-icon-HygieneSafeHygieneSafe är en generell UV-ljusinspektion som vi utför på öppna ytor vid kompletta processinstallationer. Med HygieneSafe hjälper vi dig att kartlägga kritiska kontrollpunkter och inspektera dem regelbundet. Vår rapportering bygger på en numerisk skala som gör att du kan få fram statistik och följa förloppet över tid. Du får en detaljerad uppställning av statusen för den allmänna hygienen i din produktionslinje.


HYGIENESAFEFörutse mikrobiologiska problem
Repor, krackelering och andra ojämnheter i processinstallationer medför förr eller senare mikrobiologiska problem. Dessa problem kan så småningom orsaka stilleståndstid, produktåterkallning eller avsevärd skada på företagets image.

Extern granskning
Oro över kvalitet och livsmedelssäkerhet ökar fokus på styrning och granskning av alla delar i logistikkedjan. Genom att använda Bactoforce som en extern, oberoende partner när hygiengranskningar av din processlinje genomförs är du i ett bättre läge när det gäller att använda resultaten som en del av ditt eget kvalitetshanteringssystem.

Kommunikation
Med förebyggande hygieninspektioner får du både veta status hos och en översikt av rengöringsförloppet i processlinjen. Använd detta som ett verktyg för dem av dina medarbetare som har ansvar för den dagliga rengöringen. Det är vår erfarenhet att ökat fokus på kritiska områden förbättrar rengöringen generellt i din processlinje och därmed minskar risken för kvalitetsproblem orsakade av otillräcklig rengöring.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspektionsmetod
icon_service_01
Användning
  • UV-ljus
  • Kritiska kontrollpunkter
  • Kompletta processinstallationer
  • Öppna ytor
icon_service_02
Inspektion för
icon_service_04
Rapportering
  • Rester/fällningar eller biofilm på öppna ytor p.g.a. otillräcklig rengöring
  • Omfattande beskrivning, inklusive bilder
  • Rapportering på basis av en numerisk skala ger dig en bra översikt och tillgång till statistik
  • Specifik rådgivning och rekommendationer
  • Rapporter kan göras tillgängliga för internt bruk via R-Force


Våra rapporter

Efter inspektionen får du en omfattande rapport. Förutom konkreta lösningar på mikrobiologiska risker ger vi dig en del rekommendationer för en strukturell förbättring av hygienen hos dina produktionsmedel.

Kontakta oss
Om du vill veta mer om HygieneSafe, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>