CalSafe

2-icon-CalSafeI sektorerna läkemedel, biokemi och livsmedel används många mätinstrument för att registrera resultat, styrningsprocesser och förlopp. Inkorrekta eller oprecisa data får omedelbart konsekvenser för viktiga processparametrar som t.ex. fermenterings- eller pastöriseringstemperaturen.


CALSAFEKonsekvenser
Undermåliga processparametrar kan så småningom leda till dålig kvalitet på slutprodukten eller till livsmedel som inte har pastöriserats i enlighet med bestämmelserna. Följdskadorna kan bli enorma, både ekonomiskt och för företagets image.

Vår lösning
Sedan 2008 har vi erbjudit tjänsten CalSafe. Sedan dess har CalSafe vuxit och blivit ett omfattande koncept enligt vilket temperatur-, tryck-, konduktivitets- och flödessensorer styrs och kalibreras på plats. Våra erfarna och kvalificerade inspektörer använder sig av en del av den mest avancerade utrustningen på marknaden för kalibrering i fält för att garantera lämplig exakthet och dokumentation.

Med vårt servicekontrakt behöver du inte oroa dig
Om du bestämmer dig för att sluta ett CalSafe serviceavtal, tar vi hand om kalibreringsplanen, obligatoriska deadlines och dokumentation. Du kan använda dina egna medarbetare för andra uppgifter i företaget.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspektionsmetod
icon_service_01
Användning
 • Avancerade mätinstrument för kalibrering på plats
 • Kalibrering på plats
 • Trycksensorer
 • Temperatursensorer
 • Flödessensorer
 • Konduktivitetssensorer
icon_service_02
Inspektion för
icon_service_04
Rapportering
 • Inkorrekta eller oprecisa data
 • Processparametrar
 • Resultaten publiceras via R-Force
 • Fynd och rekommendationer
 • Certifikat och anpassad kalibreringsplan laddas upp i vårt rapporteringsverktyg, R-Force

Våra rapporter
Efter att CalSafe har genomförts, skickas certifikaten och en anpassad kalibreringsplan elektroniskt. Rapporten innehåller dessutom en sammanfattning av våra fynd och rekommendationer, så att du ska veta exakt vad som behöver göras.

Kontakta oss
Om du vill veta mer om CIP-validering, kontakta oss gärna för ett informellt möte >>